26 października

Nad dachami poznańskich kamienic

Poznań. Widok z Wildy na centrum Poznania. Po prawej stronie widoczny kościół Bożego Ciała, dalej klasztor Franciszkanów przy pl. Bernardyńskim. W tle widać katedrę, a także komin elektrociepłowni Karolin. Od dawna ubolewam, że w Poznaniu tak trudno o wykonanie tego typu zdjęć. Trzeba mieć tylko nadzieję, że może w przyszłości zostanie w końcu utworzony punkt widokowy z prawdziwego zdarzenia.

Poznań. Panorama miasta z Wildy z klasztorem franciszkanów, katedrą i elektrociepłownią Karolin w tle.

Brak komentarzy:

Copyright © 2016 Kamienice w Polsce. Klatkowiec. , Blogger