20 czerwca

Fryderyk Schiller w Poznaniu?

Poznań - Wilda. Zastanawiająca i mało widoczna rzecz. We wnętrzu klatki schodowej, tuż nad drzwiami zachował się niemiecki napis. Po dłuższym namyśle wyszło: Arbeit ist des Bürgers Zierde (Mieszczanina zdobi praca?). Przy dalszych poszukiwaniach cytat ten można odnaleźć w utworze Fryderyka Schillera pt. Pieśń o dzwonie. Ciekawe, czy rzeczywiście napis ten ma powiązanie z tym utworem.

Poznań - Wilda. Napisy niemieckie w klatce schodowej. Arbeit ist des Bürgers Zierde

Brak komentarzy:

Copyright © 2016 Kamienice w Polsce. Klatkowiec. , Blogger