31 maja

Jeżyckie smaczki

Poznań - Jeżyce. Na fotografiach widoczne jest podwórko jednej z kamienic, nietypowe ze względu na połączenie tynków z czerwoną cegłą, ale także na przepiękny płot z kwietnymi motywami. Zdjęcia. Zwróćcie także uwagę na zachowane na klatce witraże. Do wnętrza kamienicy jeszcze na łamach klatkowca powrócimy. Same zdjęcia pochodzą z 2009 roku i prezentują ujęcia jeszcze sprzed remontu, który był przeprowadzony jakieś 3 lata temu.

Poznań Jeżyce. Podwórko kamienicy. Ozdobny płot.

Poznań Jeżyce. Podwórko kamienicy. Ozdobny płot.

Poznań Jeżyce. Podwórko kamienicy. Ozdobny płot.


Brak komentarzy:

Copyright © 2016 Kamienice w Polsce. Klatkowiec. , Blogger