27 maja

Zgierz: żeliwne tralki

Zgierz. Żeliwne tralki są bardzo charakterystycznym elementem kamienic z dawnego zaboru rosyjskiego. Taki jednak wzór należy do rzadkości.

Zgierz. Kamienica. Wnętrze. Klatka schodowa. Żeliwne tralki.


Brak komentarzy:

Copyright © 2016 Kamienice w Polsce. Klatkowiec. , Blogger