12 lutego

Świdnica: 25

Świdnica (niem. Schweidnitz). Ozdobny witraż umieszczony nad drzwiami wejściowymi do kamienicy. Widoczny też numer kamienicy: 25. Jest to kolejny przykład takiego szklenia w Świdnicy - o wcześniejszym wspominałem tutaj.


Brak komentarzy:

Copyright © 2016 Kamienice w Polsce. Klatkowiec. , Blogger