07 sierpnia

Bydgoszcz: przedwojenny witraż

Bydgoszcz (niem. Bromberg). Malowidła i witraże - te detale chyba najbardziej lubię fotografować. W Bydgoszczy jednych i drugich detali bywa pod dostatkiem. Na koniec tego weekendu - jeszcze jeden detal w postaci witraża (o innym witrażu wspominałem tutaj). 

Brak komentarzy:

Copyright © 2016 Kamienice w Polsce. Klatkowiec. , Blogger