08 czerwca

Bydgoszcz: Fema - automat co sam zamyka drzwi

Bydgoszcz (niem. Bromberg). Na łamach Klatkowca wspominałem już o automacie do zamykania drzwi firmy B.K.S. Takie blaszki można jeszcze w różnych wersjach spotkać na obszarze Polski. Blaszkę z automatem firmy FEMA spotkałem jednak tylko raz. Widać na niej napis: "Automat FEMA. Sam zamyka drzwi". Według moich przypuszczeń blaszka może pochodzić z lat 30-tych lub 40-tych.

Bydgoszcz. Kamienica. Reklama. Automat FEMA do zamykania drzwi.

Brak komentarzy:

Copyright © 2016 Kamienice w Polsce. Klatkowiec. , Blogger