07 sierpnia

Toruń: Bromberger Strasse, czyli ulica Bydgoska jak za dawnych lat

Toruń (niem. Thorn). Znalezisko jakich mało w całej Polsce. Na jednym z domów z muru pruskiego do dzisiaj można zaobserwować napis wyrzeźbiony w belce z dawną nazwą ulicy tj. Bromberger Strasse (obecnie ulica Bydgoska). Warto także zwrócić uwagę na dawną tabliczkę z numerem budynku (również przedwojenną), a także na przepięknie zdobiony fragment belki stanowiący narożnik budynku. Czasami zastanawiam się, czy te przedwojenne oznaczenia budynków nie były bardziej estetyczne niż te obecne stosowane, a widoczne na zdjęciu...

Więcej fotografii z Torunia znajdziecie tutaj

Toruń. Mur pruski. Ulica Bydgoska. Przedwojenny napis.

Brak komentarzy:

Copyright © 2016 Kamienice w Polsce. Klatkowiec. , Blogger