18 czerwca

Bydgoszcz: żeliwne ślady przeszłości

Bydgoszcz (niem. Bromberg). Śladów po dawnych nazwach miast najlepiej szukać pod nogami. Oto jeden takich przykładów w postaci starego, bardzo dobrze zachowanego, włazu kanałowego z napisem Bromberg. Czasami jest takich włazów cała masa, jak chociażby w Nowej Soli, a czasami są one unikatami jak ten z Bydgoszczy.

Jeden z przykładów starych włazów z Łodzi znajdziecie tutaj.

Bydgoszcz. Bromberg. Przedwojenny właz kanałowy.

Brak komentarzy:

Copyright © 2016 Kamienice w Polsce. Klatkowiec. , Blogger