20 grudnia

Bielsko-Biała - Mały Wiedeń

Bielsko-Biała (niem. Bielitz-Biala) częstokroć nazywana jest małym Wiedniem. Na fotografiach widoczne wnętrze dawnego hotelu "Pod Orłem", a dokładniej neobarokowa sala redutowa. Budynek zaprojektowany został przez wiedeńskiego architekta Alexandra Neumanna.

Bielsko-Biała. Wnętrze dawnego hotelu Pod Orłem. Sala redutowa.

Bielsko-Biała. Wnętrze dawnego hotelu Pod Orłem. Sala redutowa.

Brak komentarzy:

Copyright © 2016 Kamienice w Polsce. Klatkowiec. , Blogger