10 maja

Ziębice: opieka od najmłodszych lat

Ziębice (niem. Münsterberg). Symbolika przedstawiona na tym przedwojennym witrażu jest wręcz ujmująca, a związana jest z instytucją miejskiej kasy oszczędnościowej. Jak widać od najmłodszych lat mają nas w swojej opiece... Do serii tych witraży jeszcze na łamach Klatkowca postaram się powrócić.

Ziębice. Przedwojenny witraż.


Brak komentarzy:

Copyright © 2016 Kamienice w Polsce. Klatkowiec. , Blogger