15 maja

Kraków: witraż z Maryją

Kraków. Jest to jedno z nielicznych miast, gdzie można spotkać w świeckich obiektach detale związane z kultem religijnym. Oto jeden z takich przykładów umieszczony w tzw. nadświetlu, czyli w przestrzeni nad drzwiami wejściowymi do kamienicy. Sam witraż pochodzi z pracowni S. G. Żeleńskiego, o której już kilka razy wspominałem na łamach Klatkowca. Wykonany został w 1937 roku.


Brak komentarzy:

Copyright © 2016 Kamienice w Polsce. Klatkowiec. , Blogger