25 lipca

Elbląg: niebieska studzienka

Elbląg (niem. Elbing). Takie detale można spotkać w miejscach, gdzie przewijało się dużo osób - najczęściej w budynkach użyteczności publicznej (urzędach miast, szkołach, sądach), a czasami także w pałacach. W tym miejscu chciałbym złożyć podziękowanie dla pracowników sądu, gdzie znajduje się ten detal, za umożliwienie wykonania fotografii.

Elbląg. Sąd. Przedwojenna studzienka.

Elbląg. Sąd. Przedwojenna studzienka.

Elbląg. Sąd. Przedwojenna studzienka.

Brak komentarzy:

Copyright © 2016 Kamienice w Polsce. Klatkowiec. , Blogger