17 czerwca

Częstochowa: posadzka

Częstochowa. Piękna i prawne nietknięta zębem czasu posadzka.

Częstochowa. Posadzka.

Brak komentarzy:

Copyright © 2016 Kamienice w Polsce. Klatkowiec. , Blogger