17 marca

Przemyśl: ozdobny odbojnik

Przemyśl. Odbojniki najczęściej spotyka się w kamienicach z dawnego zaboru rosyjskiego, jednak takie elementy na obszarze dawnej Galicji też bywają - i mają zupełnie odmienne formy.

Przemyśl. Kamienica. Ulica. Odbojnik.

Brak komentarzy:

Copyright © 2016 Kamienice w Polsce. Klatkowiec. , Blogger