09 lutego

Grudziądz: powrót do przyszłości - erbaut 5633

Grudziądz (niem. Graudenz). Napis na budynku brzmi: Erbaut 5633, czyli wybudowano w 5633 roku (przyjmując kalendarz obecnie obowiązujący w Polsce był to 1873 rok). Umieszczony on został na dawnym żydowskim zakładzie dla sierot fundacji K. Lachmana. Brak komentarzy:

Copyright © 2016 Kamienice w Polsce. Klatkowiec. , Blogger