01 listopada

Legnica: tam gdzie krówki wypasają się na łące

Legnica (niem. Liegnitz). Sielsko-anielski krajobraz stanowiący fragment wyposażenia wnętrza przedwojennego sklepu mięsnego. Do tego wnętrza jeszcze na łamach Klatkowca powrócimy :)

Legnica. Okładzina ceramiczna. Przedwojenny sklep mięsny.

Brak komentarzy:

Copyright © 2016 Kamienice w Polsce. Klatkowiec. , Blogger