29 października

Kraków: posadzka z firmy DOMAT

Kraków. Śladów po producentach posadzek w Krakowie jest sporo, jednak na pozostałość po firmie DOMAT natrafiłem zaledwie ten jeden raz.

Sprostowanie: zgodnie z informacjami udzielonymi pod wpisem na FB - firma DOMAT była jedynie dostawcą płytek, a nie ich producentem.

Kraków. Posadzka z sygnaturą dostawcy. DOMAT Aleja Krasińskiego 10.

Brak komentarzy:

Copyright © 2016 Kamienice w Polsce. Klatkowiec. , Blogger