08 listopada

Znaki czasu

Warszawa - Śródmieście. W niektórych kamienicach w Warszawie można wyraźnie zaobserwować jaki wpływ ma na nie upływający czas. W bramie widoczna konstrukcja wspierająca całą kamienicę. Warto także zwrócić uwagę na zachowaną po prawej stronie kapliczkę (zapewne wcześniej w tym miejscu było wejście do jednego z mieszkań), a także na ciekawe ozdobniki nad drzwiami po lewej stronie.

Warszawa Śródmieście. Kapliczka w bramie.

Brak komentarzy:

Copyright © 2016 Kamienice w Polsce. Klatkowiec. , Blogger