31 sierpnia

Stettiner Wasserwerke

Szczecin (niem. Stettin) - Śródmieście. Poszukując historii miast, warto czasami zaglądać pod własne nogi. W wielu z nich można odnaleźć przedwojenne włazy kanałowe, studzienki, hydranty itp. Czasami na nich można odnaleźć chociażby przedwojenne nazwy miast, czy przedsiębiorstw kanalizacyjnych. W tym przypadku na hydrancie widoczny jest producent Bopp & Reuther z siedzibą w Mannheim - firmy istniejącej od 1872 roku, której wyroby można spotkać w kilku obecnie polskich miastach. W zależności od miast można na nich znaleźć także nazwy dawnych przedsiębiorstw kanalizacyjnych - w tym przypadku Stettiner Wasserwerke.

Szczecin. Stettiner Wasserwerke.

Szczecin. Stettiner Wasserwerke.

Brak komentarzy:

Copyright © 2016 Kamienice w Polsce. Klatkowiec. , Blogger